Vybrať kategóriu a začať nakupovať

Menu

Menu

Pravidlá ochrany osobných údajov

Cookies - skrátené informácieČo sú súbory "cookies"?"Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.


Na čo slúžia súbory "cookies"?Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.Aké "súbory cookies" používame?Existujú dva typy súborov "cookies" - "dočasné" a "trvalé". Prvé menované aú tzv. session (dočasné) súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa používateľ neodhlási z webových stránok alebo deaktivuje softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

Súbory cookies, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby uľahčili používanie našej webovej stránky, napríklad "pamätajú si" informácie, akonáhle sú poskytnuté, takže používateľ ich nemusí vždy poskytovať. Používame tiež súbory cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na internete podľa vašich preferencií (napríklad reklám a fotografií).Ochrana osobných údajov a "cookies"V čase, keď užívateľ navštevuje našu stránku používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia - "cookies" zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a môžu sa považovať za osobné údaje. V súvislosti so zásadami modivo.sk sú údaje šifrované, čo zabraňuje neoprávnenému prístupu k nim.ProfilovaniePoužívaním technológie cookies, ktorá sa používa na našich webových stránkach, sa môžeme dozvedieť o preferenciách používateľov - napríklad analýzou, ako často navštevujú naše webové stránky alebo aké produkty najviac zobrazujú. Analýza správania online nám pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania používateľov a obsah prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme používateľovi nielenže ponúknuť reklamu, ktorá je pre neho prispôsobená (napríklad reklama vyplývajúca z nedávneho prehliadania len obuvi v kategórii "topánky') a z dostupných ponúk sa zobrazujú predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám používateľa, ale môžeme tiež vytvárať a prezentovať ponuky pre používateľa alebo zľavy, ktoré nie sú k dispozícii ostatným ľuďom.

Prístup k informáciám o činnosti používateľov na internete pomocou súborov cookies nám tiež umožní uskutočňovať analýzy trhu a vytvárať štatistiky.

Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača, čo umožňuje napríklad ich použitie počas budúcich návštev používateľov.Presmerovanie/RetargetingNa základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky na iných webových stránkach, ktoré navštevujú, vrátane tých, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s našimi spolupracujúcimi subjektmi.

Nedostatočné prepojenie reklamy zobrazovanej používateľovi a jeho záujmov a potrieb môže byť pre používateľa nekomfortné. Domnievame sa, že je pre užívateľa atraktívnejšie a praktickejšie, aby dostal svoju ponuku v súlade so svojimi záujmami a potrebami identifikovanými v dôsledku analýzy svojho predchádzajúceho správania založeného na technológii cookies. Z tohto dôvodu nás zaujíma sledovanie reklamného obsahu pre používateľa, ktorý používa rôzne webové stránky na poskytovanie reklamného obsahu prispôsobeného jeho predchádzajúcej internetovej aktivite.Súbory cookies tretej strany (third party cookies)Cookies, ktoré používame, sú primárne zamerané na optimalizáciu používateľských služieb pri používaní našich webových stránok. Spolupracujeme však aj s inými spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér inštalovaný na zariadení používateľa tiež ukladá súbory cookies od subjektov vykonávajúcich takéto marketingové aktivity. Zoznam našich dôveryhodných spolupracujúcich subjektov si môžete prečítať v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Súbory cookies odosielané týmito subjektmi majú zlepšiť efektívnosť zobrazovania reklám používateľom, ktoré zodpovedajú jeho online aktivite - tretie strany poskytujú používateľom reklamný obsah.

Preto sa počas návštevy našej webovej stránky súbory cookies od našich spolupracujúcich subjektov ukladajú aj vo vašom počítači alebo inom zariadení. Týmto spôsobom sa zhromažďujú napríklad informácie o zobrazovaných alebo zakúpených produktoch.Odstránenie / blokovanie súborov "cookies"Nezabúdajte, že súhlas s používaním súborov cookies môžete zmeniť prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prostredníctvom svojho webového prehliadača.

Štandardne internetové prehliadače alebo iný softvér inštalovaný v počítači alebo inom používateľskom zariadení pripojenom k sieti umožňujú ukladanie určitých typov "súborov cookies" na takéto zariadenie. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa zablokuje používanie "cookies" v nastaveniach webového prehliadača, alebo tak, že používateľ bude informovaný o každom prenose cookies do zariadenia používateľa. Týmto spôsobom môže byť súhlas s používaním tejto technológie kedykoľvek zmenený alebo zrušený (zablokovanie ukladania cookies v budúcnosti).

Súbory cookies tretích strán je možné zablokovať súčasne s akceptovaním "súborov cookies" prichádzajúcich priamo od modivo.sk

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania "súborov cookies" sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

Obmedzenie používania "súborov cookies" môže ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webových stránkach.

Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač. Znamená to, že na inom prehliadači sa budú musieť vykonať rovnaké opatrenia.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES V ONLINE OBCHODE MODIVO.SK    1. Aký je toto dokument?

Tieto zásady ochrany osobných údajov a aplikácie Internetového obchodu (ďalej len "Zásady') sú informatívnym dokumentom, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre zákazníkov a aplikácie internetového obchodu (nemôžu sa považovať za zmluvu a zároveň nepredstavujú Obchodné podmienky).

Informácie obsiahnuté v pravidlách sú všeobecné. Podrobné informácie o spracúvaní konkrétnych osobných údajov sú k dispozícii vždy pri ich nadobudnutí v obsahu klauzuly o informáciách umiestnených na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Platí to najmä pre informácie o účeloch a právnom základe spracovania osobných údajov, o období ich uchovávania a o príjemcoch, ktorým boli tieto údaje prevedené.

Všetky slová, frázy a skratky, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Online Store, Electronic Service) by mali byť chápané v súlade s ich definíciou v podmienkach, ktoré sú k dispozícii na modivo.sk Online Shop, vrátane aplikácie.

V prípade pochybností alebo rozporu medzi pravidlami a súhlasom udeleným osobou je bez ohľadu na ustanovenie podmienok vždy záväzný udelený súhlas alebo zákon. V prípade konfliktu medzi podmienkami a obsahom informačnej doložky poskytnutej správcom pri zhromažďovaní osobných údajov (zvyčajne v internetovom obchode) sa zákazník riadi doložkami poskytnutými pri zhromažďovaní osobných údajov.    2. Kto je správcom vašich údajov?

Správcom zhromaždených osobných údajov:

 • získaných cez internetový obchod a aplikáciu (vrátane používania cookies alebo podobných technológií) alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom;
 • získaných na základe činnosti zákazníka na internete, alebo v aplikácii

je spoločnosť eobuwie.pl S.A. so sídlom v meste Zielona Góra (adresa a korešpondenčná adresa: ul. Nowy Kisielin - New 9, 66-002 Zielona Gora), zapísaná do Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000541722; NIP: 9291353356; REGON: 970569861; základného imania: 2 000 000 PLN, plne splatené (vyššie uvedená kontaktná adresa, e-mailová adresa: [email protected], alebo na tel. č.: 022 1201 499 - (Sadzba za bežný hovor - podľa cenníka príslušného operátora), - ďalej len "Správca", ktorý je zároveň Predávajúcim.

    Môžete kontaktovať nášho inšpektora ochrany osobných údajov e-mailom na adrese: [email protected].

    V prípade vášho dodatočného súhlasu môžu byť našimi partnermi aj administrátori údajov získaných na základe vašej aktivity na internete pomocou technológií, ako sú                                                       cookies (uvedené nižšie v bode 15).    3. Ako spravujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR') a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Osobné údaje'). Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internete alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

    Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:

 • spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
 • zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;
 • primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • podľa potreby opravené a aktualizované,
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
 • spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

Ako už bolo uvedené v úvode, pretože si je správca vedomý, že súkromie je pre zákazníkov dôležité, chráni údaje užívateľa nielen v internetovom obchode, alebo v aplikácii, ale aj zákazníci, ktorí poskytli svoje osobné údaje správcovi s využitím iných komunikačných kanálov, t. j:a) webové stránky https://www.facebook.com a akékoľvek iné webové stránky označené značkou Facebooku (vrátane subdomén, medzinárodné verzie, widgetov a mobilné verzie), ktorých prevádzkové princípy sú založené na pravidlách stanovených najmä v https://www.facebook.com/legal/terms, ktoré poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len "Facebook Service'), vrátane použitia Facebook reklamy zamerané na direct marketing vlastných výrobkov alebo služieb správcu. Pravidlá pre ochranu a využívanie osobných údajov tejto služby sú k dispozícii na Facebooku, napríklad na: https://www.facebook.com/policy.php. Správca nemá vplyv na obsah podmienok webových stránok Facebook, vrátane osobných údajov.

b) aplikácie, ktoré umožňujú správcovi spustiť na webových stránkach Facebook reklamné kampane vrátane súťaží.4. Za akými účelmi sú informácie o Vás využívané?

Účel a rozsah údajov spracovávaných správcom vždy vyplývajú zo súhlasu zákazníka alebo zákona a sú ďalej špecifikované v priebehu krokov, ktoré zákazník vykonal v online obchode alebo iných komunikačných kanáloch so zákazníkom. Napríklad: (I) Osobné údaje zákazníka môžu byť spracované s cieľom udeliť, predložiť alebo dať mu špecializované ponuky a propagácie, pokiaľ je to možné, prispôsobené jeho preferenciám (ktoré môžu mať na neho významný vplyv) len vtedy, ak zákazník súhlasí (nie je k dispozícii ľuďom, ktorí takýto súhlas nevyjadrili); (II), ak sa zákazník produkty nerozhodne zakúpiť cez internetový obchod a vykoná iba rezerváciu vybraných produktov, jeho osobné údaje nebudú sprístupnené dopravcovi vykonávajúcemu prepravu na žiadosť správcu.

Možné účely spracovania Osobných údajov Zákazníkov Správcom sú najmä:a. uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služieb (Účte) alebo konanie na žiadosť budúceho Zákazníka pred jejím uzavretím (vaše údaje sú spracúvané za účelom spustenia vášho účtu, aby ste mohli využívať výhody, ktoré ponúka, napríklad zadávanie objednávok bez vyplnenia formulára, prístup do nákupnej histórie, spravovanie vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie používania iných služieb dostupných na našej webovej stránke);

b. uzatváranie a plnenie kúpnej zmluvy či rezervácie alebo konanie na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy (vaše osobné údaje sú potrebné pre vykonanie objednávky a plnenie zmluvy - najmä potvrdenie objednávky alebo poslanie produktu, ako aj v prípade potreby kontaktovať vás v tejto veci);

c. prijímanie a vybavovanie sťažností;

d. vedenie súťaže, najmä určenie víťazov súťaže a odovzdávanie cien;

e. prezentácia inzerátov, ponúk alebo propagácií (zliav) týkajúcich sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov (ktorého aktuálny zoznam je uvedený ako súčasť online obchodu) určených všetkým príjemcom, najmä na účely realizácie zmluvy o poskytnutí Newsletteru;

f. vyhodnotenie a analýza činnosti a Informácie o zákazníkovi, a to aj prostredníctvom automatizovaného spracovania osobných údajov (profilovanie), aby boli poskytované všeobecné reklamy, ponuky a propagačné materiály (zľavy), produkty alebo služby správcu a jej spolupracujúcich subjektov, ktoré budú upravené s ohľadom na záujmy daného zákazníka (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia), najmä na účely vykonávania zmluvy o poskytnutí Newsletera a analyzovanie trhu a štatistík;

g. sledovanie nárokov a obhajovanie práv, vrátane tretích strán, ak používajú väčšinu funkcií internetového obchodu a aplikácie; dodržiavanie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad daňových predpisov a účtovníctva, najmä v prípade odplatných zmlúv;

h. udržiavanie korešpondencie so zákazníkmi vrátane poskytovania odpovedí na správy zákazníkov.V prípade plnoletého zákazníka sa s jeho dodatočným súhlasom môžu spracovávať aj osobné údaje s cieľom prezentovať, vytvárať, udeľovať a realizovať v čo najvyššej možnej miere reklamné, ponukové alebo propagačné akcie (zľavy) určené danému zákazníkovi týkajúce sa produktov alebo služieb správcu a jeho spolupracujúcich subjektov prispôsobené jeho preferenciám (profilovanie) v dôsledku automatického rozhodovania, ktoré môže mať za následok právne účinky alebo mať na ne významný vplyv, napríklad prostredníctvom krátkodobej zľavy pre konkrétny výrobok, ktorý bol len nedávno preskúmaný v našom obchode (možnosť nie je k dispozícii ľuďom, ktorí nie sú plnoletí alebo s tým nesúhlasili).5. Aké informácie o vás využívame?

Správca môže spracúvať najmä nasledujúce osobné údaje o zákazníkoch:        a. používanie online obchodu alebo aplikácie:

- osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii účtu, zadávaní objednávok alebo vykonávaní rezervácií v elektronickom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, adresa sídla / podnikateľskej činnosti / registrované sídlo [ak je odlišné od doručovacej adresy], číslo bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [IČ DPH/IČO]) a ďalšie údaje zozbierané pri používaní internetového obchodu alebo aplikácie;

- Osobné údaje poskytnuté pre používanie newsletteru, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti.

- Osobné údaje poskytnuté pre účasť na súťažiach;

- ďalšie údaje získané najmä na základe aktivity zákazníkov na internete, mobilné aplikácie, vrátane informácií generovaných prostredníctvom internetového obchodu, aplikácie, alebo z iných komunikačných kanálov použitých klientom, s využitím súborov cookies a podobných technológií,

b. ktorými sa vypĺňajú údaje do formulára Facebook Lead Ads. Používateľ poskytne správcovi osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo;

c. ktorými sa vypĺňajú údaje obsiahnuté v žiadostiach a formulároch aplikácie, ktoré umožňujú správcovi administráciu služieb Facebook reklamnej kampane / súťaže. Užívateľ poskytne správcovi údaje uvedené vo formulári, ktoré môžu zahŕňať najmä: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, konfekčnú veľkosť.6. Je vždy nevyhnutné poskytnúť osobné údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie Osobných údajov Zákazníkom je v Internetovom obchode dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie určitých funkcií nášho obchodu, napr. vytvorenie objednávky Zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia Účtu alebo vytvorenie Rezervácie (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o poskytnutí služby), prihlásenie sa k odberu Newslettera alebo využívanie našich formulárov.

Nevyhnutný rozsah údajov je vždy uvedený v Internetovom obchode (stanovuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy / využívanie konkrétnej funkcie), v rámci iných komunikačných kanálov so Zákazníkom alebo v Podmienkach. Dôsledkom absencie takýchto Osobných údajov môže byť nemožnosť riadneho vykonávania požadovaných činností.7. Na akom právnom základe používame vaše osobné údaje?

Podkladom pre spracovanie osobných údajov zákazníka je predovšetkým potreba plniť zmluvu, v ktorej je zákazník zmluvnou stranou alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo pre rezervácii v online obchode, rovnako ako pri registrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so sťažnosťou Zákazníka, právnym základom ich spracovania je potreba vykonať / plniť zmluvu o predaji reklamovaného tovaru.

V prípade spracovania pre vyššie uvedené marketingové účely, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newslettera, ktorý sa riadi Podmienkami, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnených záujmov správcu alebo jeho spolupracujúcich subjektov (čl. 6 ods 1 písmeno f) GDPR) pričom v takom prípade sa spolupracujúce subjekty nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, pokiaľ partneri správcu môžu mať priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom (článok 6 (1) (a) GDPR). Na druhej strane, prezentácia, vytváranie, poskytovanie a realizácia reklamy pre konkrétneho zákazníka, ponuka alebo propagačné akcie (zľavy), ktoré môžu mať významný vplyv na rozhodnutia spotrebiteľa v oblasti spotrebiteľov, sú založené výlučne na základe automatizovaného spracovania, vrátane profilovania a prispôsobenia jeho preferenciám, na dobrovoľnom súhlase zákazníka (Článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR), článok 22 ods. 2 písm. c. To sa však týka iba plnoletých klientov.

Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:a) dobrovoľne vyjadreného súhlasu - napr. osoby vstupujúce do súťaží (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

b) právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

c) nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).    8. Sú vaše údaje predmetom profilovania a čo to pre vás znamená?

Pre účely prezentácie všeobecnej reklamy, ponuky alebo propagačných akcií (zľavy), určenej pre všetkých zákazníkov, a to spôsobom prispôsobeným záujmom zákazníka, sa správca môže zoznámiť s jeho preferenciami, napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aký druh výrobkov nakupuje alebo rezervuje. To umožňuje lepšie pochopenie preferencií zákazníka a prispôsobenie sa jeho potrebám bez významného ovplyvnenia jeho rozhodnutia. Správca bude tieto opatrenia často vykonávať automatizovaným spôsobom pomocou moderných technológií, aby poskytnutý obsah bol čo najaktuálnejší a aby sa s ním zákazník mohol rýchlo oboznámiť.

Pre plnoletých zákazníkov bude uvedená analýza záujmov či preferencií slúžiť rovnako na vytváranie, poskytovanie a realizáciu špecializovanej a vo veľkej miere prispôsobenej reklamy, ponuky alebo propagačnej akcie (zľavy), automatizovaným spôsobom, čo môže mať právne následky alebo podobným spôsobom významný vplyv, a môže obmedziť prístup ostatných zákazníkov (nie je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí alebo nesúhlasia s takým používaním údajov správcom). Od jednoduchého profilovania (t.j. prispôsobenie našich správ, bannerov vašim záujmom) sa naše akcie vyznačujú tým, že ich výsledok môže výrazne ovplyvniť vaše voľby ako spotrebiteľa, napr. ich výsledok môže byť veľmi prospešný, napr. ponuka topánok výlučne pre vás na základe vašej histórie nákupov a správania na našej webovej stránke, ku ktorej nebudú mať prístup ďalší zákazníci. Čím častejšie zákazník využíva služby správcu a nakupuje jeho produkty, tým lepšie môžu byť pre neho pripravené ponuky a prekvapenia.

Správca môže tiež spracovávať informácie o preferenciách zákazníka, ktoré môžu mať niekedy povahu osobných údajov a zákazník ich dobrovoľne poskytol prostredníctvom funkcie aplikácie, vrátane obmedzenia prezentovaných produktov alebo akcií na konkrétnu veľkosť (napríklad veľkosť obuvi) alebo na konkrétne kategórie (napríklad výrobky pre mužov / ženy / deti).9. Poskytujete nám údaje z vášho telefónu pomocou našej aplikácie?

Za účelom spustenia funkčnosti aplikácie spočívajúce v skenovaní a ukladani čiarových kódov produktov, prezentácie produktov na základe obrázkov poskytnutých zákazníkom, zaznamenávania informácií umožňujúcich prevádzku aplikácie v režime off-line, určeného miesta preberania zásielky, môže správca získať so súhlasom zákazníka, prístup k nasledujúcim oblastiam mobilného zariadenia zákazníka:a) fotoaparát;

b) pamäť zariadenia;

c) geolokalizácia.10. Komu môžeme poskytnúť vaše údaje?

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa.

Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v internetovom obchode alebo Aplikácii.

Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty správcu, najmä tie, ktoré pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať internetový obchod alebo aplikáciu, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovaniu zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingovej kampane správcu, rovnako ako poskytovateľa právnych služieb a poradenstva.

Na základe vyššie uvedených zásad môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené aj na spoločnosti skupiny eobuwie.pl uvedené v bode 20.

Ako súčasť marketingových (reklamných) aktivít používa správca služby tretích strán, ktoré používajú cookies v online obchode / aplikácii. Katalóg týchto subjektov je podrobne uvedený v nasledujúcich častiach týchto pravidiel.11. Sú vaše údaje tiež prevedené do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru)?

V rámci správcom využívaných nástrojov na podporu svojich súčasných aktivít, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje zákazníka prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to najmä do Spojených štátov amerických (USA), alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej subjekt spolupracujúci so správcom uchováva nástroje na spracovanie osobných údajov.

Primeraná ochrana osobných údajov prenášaných správcom je zabezpečená použitím štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv, ktorými sa zverujú údaje na spracovanie, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR. V prípade prenosu dát z Európy do Spojených štátov, môžu niektoré subjekty tam sídliace navyše poskytnúť primeranú úroveň ochrany osobných údajov prostredníctvom tzv. štítov ochrany osobných údajov (viac informácií nájdete na adrese:https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získať kópiu osobných údajov uplatňovaných správcom týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny, a to tak, že nás kontaktuje.12. Aké máte práva?

Každý zákazník má právo:

 • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov;
 • na prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracúvané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
 • na prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
 • podať žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
 • odvolať každý súhlas udelený správcovi; odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré saspracúvajú za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä na marketingové účely, vrátane profilovania (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).13. Na akú dobu ukladáme vaše údaje?

Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zo strany zákazníka, a ak sa týka technológie cookies a podobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nezmažú pomocou nastavení prehliadača / zariadenia (aj keď odstránenie súborov nie je vždy totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, a preto je možná námietka).

Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu zákazníka, osobné údaje môžu byť spracované až dovtedy, kým nie je súhlas odvolaný.

V každom prípade:a) Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje správcu, aby ich spracoval;

b) Osobné údaje budú uchovávané dlhšie pre prípad eventuálnej sťažnosti zákazníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelu ich spracovania môžu byť uložené na inú dobu.

V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z dôb uchovávania osobných údajov.14. Budú vám zasielané komerčné informácie (napr. na vašu e-mailovú adresu)?

Administrátor má technickú schopnosť komunikovať s klientom na diaľku (napr. E-mailom).

Obchodné informácie týkajúce sa správcov alebo subjektov, ktorí s ním spolupracujú (vrátane subjektov zo skupiny modivo.sk), a komerčné aktivity môžu byť odoslané iba na základe súhlasu vyjadreného zákazníkom, vrátane prijatia podmienok služby newsletteru.15. Súbory "cookies"a) Koho sa týkajú súbory cookies?

Vzhľadom na to, že technológia súborov "cookies", ktorú Správca používa (alebo funkcia podobná súborom "cookies'), zhromažďuje informácie o každej osobe, ktorá navštívi Internetový obchod, a to aj v rámci Aplikácie, nasledujúce ustanovenia Podmienok sa vzťahujú na užívateľov, ktorí používajú Internetový obchod a Aplikáciu, bez ohľadu na to, či budú Zákazníkom (objednávky, rezervácie výrobkov alebo majú účet) (ďalej len "Návštevník').b) Akú technológiu používame?

Internetový obchod využíva technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k informáciám v počítači alebo inom zariadení pripojenom k sieti (najmä pomocou súborov "cookies" alebo podobných funkcií), pre zabezpečenie maximálneho pohodlia pri používaní Internetového obchodu, a to aj pre štatistické účely a na prispôsobenie reklamného obsahu prezentovaného návštevníkovi Správcom, jeho spolupracujúcimi subjektmi a inzerentmi. Počas návštevy Internetového obchodu, a to aj v rámci Aplikácie, môžu byť automaticky zhromažďované údaje o aktivite Návštevníka na Internete.

Vzhľadom na to, že Správca môže používať riešenia podobné súborom "cookies", tieto ustanovenia platia aj pre tieto technológie.c) Čo sú súbory "cookies"?

Súbor cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložená na strane zariadenia návštevníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilnom zariadení). Uchováva informácie, ktoré môže internetový obchod potrebovať na prispôsobenie spôsobu, akým ho návštevník používa, a zhromažďovať štatistiky o internetovom obchode vrátane aplikácie (napríklad o tom, ktoré webové stránky boli navštívené, o tom, ktoré položky boli stiahnuté) a údaje o názve domény poskytovateľa internetových služieb alebo krajine pôvodu návštevníka. Technológia, ktorá ukladá a získava prístup k identifikátoru návštevníka, umožňuje aplikácii pracovať off-line a uložiť predvoľby prihláseného návštevníka. Aplikácia uchováva aktuálne ID návštevníka, kým sa používateľ neprihlási do Aplikácie, nezmení aplikačnú stránku do online obchodu v inej krajine alebo neodinštaluje (odstráni) aplikáciu z mobilného zariadenia.d) Zhromažďujú súbory cookies vaše osobné údaje?

Keď návštevník používa internetový obchod alebo aplikáciu, súbory cookies sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia - súbory cookies zhromažďujú všetky druhy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou - priraďovaním určitého správania určitému návštevníkovi, napríklad prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii účtu v internetovom obchode - a môžu sa považovať za osobné údaje.

V súvislosti s informáciami získanými súbormi cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, platia ustanovenia Politiky týkajúcej sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby. Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu.e) Na akom právnom základe používame súbory "cookies"?

Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodnom nastavení webového prehliadača alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach môže byť súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený (ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto pravidiel). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem správcu, ktorým je potrebné poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu - vrátane priameho alebo jeho partnerov, v takom prípade sa partneri nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta. Na druhej strane, v rozsahu, v akom môžu mať partneri správcu priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom.f) Na čo používame cookies?

Používané súbory "cookies" majú predovšetkým zjednodušiť Návštevníkovi využívanie internetového obchodu a Aplikácie, napríklad tak, že si "zapamätá" informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa. Súbory "cookies" sa tiež používajú na zvýšenie úžitkovosti a personalizáciu obsahu Internetového obchodu a Aplikácie, vrátane prezentácie, tvorby, zadávanie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených danému návštevníkovi v súlade s jeho záujmami (platí len v prípade, že Návštevník je plnoletý a s týmto súhlasil).

Používaním technológie súborov "cookies" v Internetovom obchode sa môže Správca zoznámiť s preferenciami Návštevníka - napríklad tým, že analyzuje, ako často navštevuje Internetový obchod. Analýza správania na Internete pomáha lepšie porozumieť návykom a očakávaniam návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii sú Návštevníkom prezentované reklamy, ktoré vyhovujú ich potrebám a záujmom (napríklad reklamu vyplývajúcu z nedávneho prezerania iba v kategórii "poltopánky') a pre plnoletých návštevníkov, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pripravené lepšie ponuky a prekvapenia.

Na základe súborov "cookies" Správca používa aj technológiu, ktorá umožňuje osloviť návštevníkov, ktorí už pred tým navštívili Internetový obchod alebo Aplikáciu v okamihu, keď navštevujú iné webové stránky.g) Môžete sa brániť použitiu informácií zo súborov "cookies"?

Návštevník môže nesúhlasiť s aktivitami Správcu vykonávanými na vyššie uvedené účely. Ak návštevník súhlasí s prezentáciou, vrátane vytvárania, priraďovania a realizácie reklám, ponúk alebo akcií (zliav) prispôsobených jeho preferenciám, môže súhlas kedykoľvek odvolať - nemá to však vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.h) Aký druh súborov "cookies", ktoré používame, sú škodlivé?

Súbory cookies používané v elektronickom obchode nie sú škodlivé pre návštevníka ani pre počítač / koncové zariadenie, ktoré používa, a preto ich využívanie odporúčame. Internetový obchod používa dva typy súborov cookies: súbory relácie, ktoré zostávajú uložené v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, až kým sa neodhlási z webových stránok alebo nevypne softvér (webový prehliadač) a trvalé, ktoré zostanú na návštevníckom zariadení na čas uvedený v parametroch súboru cookies alebo do ručného odstránenia vo webovom prehliadači.i) Ako dlho budú uložené informácie zhromaždené pomocou súborov "cookies"?

V závislosti predovšetkým od účelu a právnych dôvodov spracovania Osobných údajov zhromaždených pomocou súborov "cookies" môžu byť údaje uchovávané po dobu uvedenú v bode. 13 Podmienok.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov "cookies" Návštevníka, ktorý nie je Zákazníkom, budú uchovávané až do podania námietok. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané na marketingové účely po dobu 3 rokov, ibaže zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť Osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností Návštevníka voči Správcovi, aby Správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z týchto dôb uchovávania osobných údajov.j) Cookies používané v internetovom obchode.

Druh

Popis


Čas vypršania platnosti


PAGECACHE_ENV


Potrebné na zobrazenie správnej verzie stránky návštevníkovi.


1 deň

frontend


Ukladá ID relácie návštevníka v internetovom obchode.


1 deň

snowmessage


Potrebné na zobrazenie správ v obchode. Súbor cookie obsahuje dátum, kedy sa v systéme objavila správa pre používateľa. Po nastavení súboru cookie prehliadač používateľa vyhľadá obsah úložiska a zobrazí ho používateľovi. Súbor cookie sa odstráni po stiahnutí správ


do uzatvorenia prehliadača

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]


Používa sa na kontrolu toho, či je potrebné údaje v prehliadači návštevníka aktualizovať. Tento súbor cookie ukladá údaje pre generovanie podrobností o stránke uložené v prehliadači návštevníka (napr. Vozíky, odkazy vzťahujúce sa k účtu služby).


do uzatvorenia prehliadača

store


Umožňuje vám spustiť príslušnú verziu internetového obchodu.


do uzatvorenia prehliadača

cookies_accepted


Vytvorené, keď si prečítate správu o používaní súborov cookies na webových stránkach. Potrebné je skryť správu pre návštevníkov, ktorí už správu prečítali.


365 dní

userCountry


Ukladá informácie o krajine návštevníka, získané na základe umiestnenia adresy IP.


365 dní

geo_store_switch_popup[kod-kraju]


Kde [kod kraju] je kód krajiny, ktorý bol vygenerovaný z adresy IP používateľa. Súbor cookie určuje, či sa zobrazuje kontextové okno s návrhom zmeny obchodu na príslušnú IP adresu používateľa. Súvisí s cookie userCountry.


365 dní

ygc


Obsahuje kód identifikujúci návštevníka pre marketingové účely.


365 dník) Súbory cookies tretej strany

Súbory "cookies", ktoré používa Správca, sa primárne používajú na optimalizáciu služby Návštevníka počas používania Internetového obchodu alebo Aplikácie. Správca však spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení návštevníka tiež ukladá súbory "cookies" od vykonávateľov uvedenej marketingovej aktivity, ktorý sa môže stať správcom osobných údajov klienta. Súbory "cookies" odosielané týmito subjekty majú zabezpečiť, aby Návštevníci boli zoznamovaní iba s reklamami, ktoré spĺňajú ich individuálne záujmy a potreby. Podľa názoru Správcu je pre návštevníkov atraktívnejšie zobrazovanie prispôsobených reklám než reklám, ktoré nesúvisia s ich potrebami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože spoločnosti spolupracujúce so Správcom zasielajú Návštevníkom reklamný obsah.

Ako súčasť marketingových aktivít používa administrátor tieto subjekty, ktoré používajú súbory cookie v online obchode:

- Criteo (Zákazník sa môže dozvedieť viac o tom, ako zrušiť reklamu založenú na záujmoch, napríklad navštívením webových stránok: http://www.networkadvertising.org/choices/ alebo http://www.youronlinechoices.com/); Google Ireland Limited

- Google AdWords

- Google Analytics

- Google TagManager

- Google Dynamic Remarketing

- DoubleClick

- Awin

- Convertiser

- HotJar

- Synerise

- Tradedoubler

- Facebook

- Pingdom

- RTB House

- Opineo

- Trustedshop

- Heureka

- Zopim

 


Ďalšie informácie o súboroch cookies týchto subjektov nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.l) Ako odstrániť/ zablokovať súbory cookies?

Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom alebo aplikáciou vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia prehliadača alebo Aplikácie. Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.

Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies nasledovnou cestou: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.

Podrobné informácie o správe súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v užívateľskej príručke / užívateľskej príručke daného telefónu alebo mobilného zariadenia.

Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť "blokovať súbory cookies tretích strán').m) Aké budú dôsledky odstránenia alebo blokovania cookies?

Obmedzenie používania súborov cookie na danom zariadení znemožňuje alebo významne bráni správnemu používaniu internetového obchodu, napríklad môže byť spojené s neschopnosťou udržiavať prihlasovaciu reláciu.16. Ako nás môžete kontaktovať?

Kedykoľvek sa môžete obrátiť na správcu zaslaním správy tradičnou poštou alebo elektronickou poštou na adresu administrátora uvedenú na začiatku Pravidiel alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na začiatku Pravidiel, ako aj na webovej stránke Facebook.

Správca uchováva korešpondenciu pre štatistické účely a pre čo najlepšiu a najrýchlejšiu zodpovedanie otázok, ako aj v rámci riešenia sťažností a rozhodnutí prijatých na základe oznámenia o administratívnych krokoch na uvedenom účte. Adresy a údaje zozbierané týmto spôsobom nebudú použité pre komunikáciu na iné účely, než je riešenie nahláseného problému.

prípade kontaktu so Správcom pre vykonanie konkrétnych krokov (napr. Podanie reklamácie pomocou formulára) môže Správca opätovne požiadať o poskytnutie údajov, vrátane osobných, napríklad vo forme mena, priezviska, e-mailovej adresy atď., za účelom potvrdenia identity anketára, umožnenie spätnej väzby v danej záležitosti a prevedenie požadovanej akcie. Poskytovanie týchto údajov nie je povinné, ale môže byť potrebné pre realizáciu požadovanej činnosti alebo získanie informácií, ktoré daná osoba požaduje.17. Ako chránime vaše údaje?

Správca s prihliadnutím na stav technických znalostí, náklady na realizáciu a charakter, rozsah, kontext a účely spracovania a riziko porušenia práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, aby boli sprístupnené neoprávneným osobám, pred zneužitím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach, ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čo ohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.

Správca napríklad elektronicky využíva nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenými osobami:a. Zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu.

b. SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobné údaje.

c. Šifrovanie dát použitých pre autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu.

d. Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.18. Odkazy na iné webové stránky

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vás vyzýva, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov používané inými webovými stránkami. Tieto pravidlá sa vzťahujú len na uvedené aktivity správcu.19. Môžu sa tieto pravidlá zmeniť a ako to zistíte?

Správca môže v budúcnosti zmeniť Pravidlá z týchto dôležitých dôvodov:a) zmeny existujúcich právnych predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, elektronicky poskytovaných služieb a upravujúceho práva spotrebiteľov, majú vplyv na práva a povinnosti správcu alebo práva a povinnosti dotknutej osoby.

b) vývoj funkčnosti alebo elektronických služieb diktovaných vývojom internetových technológií vrátane aplikácie / implementácie nových technologických alebo technických riešení, ktoré ovplyvňujú body Podmienok.Pri každej zmene Podmienok vždy správca umiestni informácie o zmenách v internetovom obchode a aplikácii. Pri každej zmene sa nová verzia Podmienok zobrazí s novým dátumom.20. Ktoré subjekty sú súčasťou skupiny modivo.sk?

Kapitálová skupina eobuwie.pl zahŕňa spoločnosti:a) eobuwie.pl S.A. so sídlom v meste Zielona Góra

b) eobuwie.pl Logistika sp. o.o. so sídlom v meste Zielona Góra

c) eschuhe.de GmbH so sídlom vo Frankfurte (Oder) (Nemecko)21. Odkedy je platná táto verzia Pravidiel?

Táto verzia je platná od 14.06.2019

Získajte 10 eur na nákup tovaru.
Zaregistrujte svoju e-mailovú adresu a získajte informácie o promo akciách a novinkách.