Možnosť doručenia zdarma a 100 dní na bezplatné vrátenie

Pri každom produkte sa nachádza informácia o čase realizácie objednávky. Objednávky pripravujeme a odosielame obvykle do 24 hodín.

Kuriér DPD: 0€ pri nákupe nad 29€ (platba vopred)


Tovar môžete vrátiť zdarma do 100 dní od prevzatia zásielky.

Dámske Pánske

Podmienky akcie „Hello Santa do -50%”
(ďalej len: „Podmienky akcie”)

 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto podmienky akcie s názvom: „Hello Santa do -50%” („Zľavová akcia”) stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti organizátora („Podmienky akcie”).
2. Organizátorom akcie je MODIVO S.A. so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, VIII obchodného oddelenia Národného súdneho registra, číslo KRS 0000541722, DIČ: 9291353356, IČO: 970569861, základné imanie: 2.008.001,00 PLN uhradené v plnej výške (označovaný ďalej ako "Organizátor").
3. Akcia je realizovaná prostredníctvom Organizátora:
3.1. v internetovom obchode Organizátora dostupnom na adrese www.modivo.sk („Internetový obchod”),
3.2. v mobilnej aplikácii MODIVO („Aplikácia”)

4. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

 

II. Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase trvania zľavovej akcie znižujúcu cenu produktu alebo produktov vybraných účastníkom akcie (berúc do úvahy aktuálnu cenu v internetovom obchode alebo v aplikácii), na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia, uvedených na podstránke https://modivo.sk/c/modivo/akcia:hellosanta („Produkty“ alebo „Produkty, na ktoré sa vzťahuje zľava“) a dostupných v predaji v internetovom obchode a aplikácii. Produkty, na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia budú označené heslom „Hello Santa %”. Na uvedenú cenu produktov, na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia, a ktoré sú označené vyššie uvedeným heslom, bude už uplatnená zľava v zmysle akcie, t.j. cena produktov už bude znížená.
2. Zľava platí:
a) v internetovom obchode od 01.12.2022 od 08:01 hod. do 07.12.2022 do 23:59 hod.
b) v mobilnej aplikácii od 01.12.2022 od 08:01 hod. do 07.12.2022 do 23:59 hod.
(ďalej len: „Trvanie akcie").

3. V prípade, ak účastník akcie pridá do košíka produkt alebo produkty, na ktoré sa nevzťahuje zľavová akcia, zľava bude uplatnená výlučne na produkt alebo produkty, ktoré majú účasť na akcii. Na produkty, na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia sa v košíku neuplatňuje žiadna dodatočná zľava.
4. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).
5. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.
Z akcie sú vylúčené nasledovné značky: https://modivo.sk/b/znacky_vylucene_z_akcie. Zľava sa nevzťahuje taktiež na produkty dostupné v internetovom obchode alebo aplikácii, ktoré nie sú označené ako produkty berúce účasť v akcii.

6. Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:
a) čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;
b) V prípade nákupu v internetovom obchode – je potrebné navštíviť stránku www.modivo.sk/c/modivo/akcia:hellosanta a vybrať produkty označené ako berúce účasť v akcii alebo navštíviť stránku https://www.modivo.sk a vybrať produkty, na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia. V košíku sa zobrazí cena produktu zohľadňujúca zľavu;
c) v prípade nákupu v mobilnej aplikácii: je potrebné spustiť aplikáciu a vybrať produkty, na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia;
d) pridať do košíka produkty, na ktoré sa vzťahuje zľavová akcia;

7. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.
8. Akcia nezahŕňa (neznižuje) náklady na dodanie produktov zakúpených ako súčasť akcie v Internetovom obchode, ktoré účastník akcie vynaloží v plnej výške. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.
9. Predmet akcie nepodlieha platbe v hotovosti, alebo výmene za iné platobné prostriedky a je neprenosný.
10. Účastník akcie má pri nákupe produktov v internetovom obchode alebo aplikácii právo a nie povinnosť využiť zľavu.
11. Počas trvania zľavovej akcie môže každý účastník zľavovej akcie využiť zľavu viacnásobne, pod podmienkou, že zakaždým splní podmienky zľavovej akcie.

 

III. Reklamácie

1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa akcie, môžu Účastníci akcie predložiť najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: info@modivo.sk alebo poštou na adresu organizátora: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (ďalej len „Reklamácie“).
2. Všeobecné podmienky reklamácie tovaru sú uvedené v podmienkach internetového obchodu na stránke https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky
3. Za účelom urýchliť preskúmanie reklamácie uveďte meno a priezvisko účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. E-mailovú adresu, alebo telefónne číslo), ako aj opis dôvodov príčiny reklamácie.
4. Organizátor bude na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.
5. Reklamácie posudzuje Organizátor, pričom uplatňuje najmä ustanovenia týchto Podmienok akcie.

 

IV. Záverečné ustanovenia

1. Účasťou v akcii účastník zároveň súhlasí s podmienkami akcie.
2. Tieto Podmienky akcie sú verejne dostupné na nasledujúcej adrese URL: https://modivo.sk/b/hellosantapodmienky
3. Pokiaľ z kontextu nevyplýva nič iné, výrazy použité v Podmienkach akcie písané veľkým písmenom majú rovnaký význam ako výrazy používané v obchodných podmienkach internetového obchodu zverejnených na adrese: https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky
4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie v prípade dôležitého dôvodu, ktorý je chápaný ako (uzavretý katalóg):
a) zmeny právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidlá a organizáciu akcie, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti organizátora a účastníkov podujatia;
b) zmena spôsobu vykonávania akcie z technických, alebo technologických dôvodov;
c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov
d) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Predpisov, zavedením nových, pozmenením alebo odňatím Organizátorom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky.
5. V prípade zmeny podmienok akcie poskytne organizátor jednotný text Podmienok akcie zverejnením na stránke https://modivo.sk/b/hellosantapodmienky

6. Zmeny podmienok akcie sú účinné od okamihu ich jednoznačného určenia a zverejnenia na vyššie uvedenej adrese.

 

Zielona Góra, 30.11.2022